X
علوم اجتماعی

علوم اجتماعی

هنجارها (Norms ) :

هنجار واژه ای است که برای کلمه norm به کار برده می شود ، نرم در اصطلاح لاتین و یونانی به معنی مقیاس و گونیاست با این مفهوم که هر جزئی که بخواهد در یک شبکه کلی قرار گیرد باید با آن شبکه متناسب و قیاسش با آن هماهنگ باشد. واژه نرمال در شیمی به معنای معمولی یا عادی است. در آمار هم منحنی نرمال بیان کننده یک توزیع فراوانی متناسب است.

با این حال می توان گفت در جامعه شناسی نرم به معنای :

1. مقیاس و قاعده برای رفتار

2. تنظیم روابطی که اکثریت از آن پیروی می کنند و عدم رعایت از آن مجازات در پی دارد.

واژه هنجار در زبان فارسی به معنی راه ، روش ، راه راست ، جاده ، طرز و قاعده (عمید ، فارسی) و همچنین در فرهنگ معین به معنی قانون ، روش ، رفتار و . . . آمده است.

هنجار (Norm) یک قاعده رفتاری است که مشخص می کند مردم در شرایط معینی چگونه رفتاری باید داشته باشند. فایده این استاندارد رفتاری آنست که به بقای الگوهای روابط متقابل اجتماعی و شیوه های انجام امور کمک می کند. هنجارها از این بابت بر ارزشها و گرایشهای اجتماعی اثر می گذارند تجویز کننده و در عین حال نهی کننده رفتارها هستند. هر فرهنگ ، پاره فرهنگ و یا هر گروه دارای هنجارهایی است که بر آن حاکم است ؛ و از این طریق رفتارهای متناسب را تعیین می کند. قوانین ، طرز لباس پوشیدن ، مقررات اداری ، برنامه تحصیلی ، قواعد ورزشها و بازیها ، همه گونه هائی از هنجارهای اجتماعی هستند.

«ویلیام گراهام سمنر» از اولین جامعه شناسانی است که دست به طبقه بندی هنجارها زده است :

1. شیوه های قومی ، که عبارتند از عادات یا روشهای سنتی انجام کارها.

2. رسوم اجتماعی ، که رویه های کرداری ضروری هستند و برای رفاه جامعه لازم شمرده می شوند.

3. قوانین که هنجارهائی هستند که توسط مقامات دولتی برقرار می شوند و به علت ضمانت اجرائی که واجدند دارای مشروعیت قانونی هستند.ادامه مطلب

تعداد بازدید : 85
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 9 تير 1395 توسط علی اکبر. اطاعتی

گئورگ زیمل دراول مارس 1858دربرلین متولدشد.اودردانشگاه برلین درموضوعهای گوناکون بهتحصیل پرداخت.نخستین کوشش زیمل برای تهیه رساله دکتراتوفیقی به دست نیاوردویکی ازاستادانش اظهارکرده بودکه:"اگربیش ازاین اورادراین جهت تشویق نکنیم خدمت بزرگی درحقش کرده ایم".ولی زیمل باوجوداین ناکامی همچنان به فعالیتش ادامه دادادامه مطلب

تعداد بازدید : 69
نوشته شده در تاريخ سه شنبه 8 تير 1395 توسط علی اکبر. اطاعتی

زندگینامه

جورج هربرت مید در بیست و هفتم فوریه 1863 در بخشی از ایالت ماساچوست آمریکا چشم به جهان

گشود پدرش کشیشی از فرقه پوریتانهای نیو انگلند بود که با تصدی کرسی وعظ در کالج مذهبی ابرلین

جورج هفت ساله را نیز برای تحصیل به آن کالج برد . جو حاکم بر کالج ابرلین که آمیزه ای از اخلاق

پوریتانی و افکار پیشرو غرب میانه بود،مید جوان را بشدت تحت تأثیر خود قرار داده بود و باورهای

دینی قوی را در وی برای همیشه بوجود آورد.

در سال 1883 مید از ابرلین فارغ التحصیل شد وبه مدت 6 ماه در مدرسه ای وابسته به همین کالج به

تدریس پرداخت . او تا سال 1887 از طریق تدریس به عنوان معلم سرخانه و نیز انجام کارهای نقشه

کشی برای ساختمان راه آهن ،زندگی خود را می گذراند تا آنکه تصمیم گرفت برای ادامه تحصیل در

رشته فلسفه به دانشگاه هاروارد برود . آشنایی مید با متفکرانی چون جیمز ونیز مطالعه آثارداروین سبب

شد که به فلسفه عمل گرایی آن روز علاقه مند و سپس معتقد شود .

در سال 1888 بعد از پایان تحصیلاتش در هاروارد به آلمان سفر کرد و ابتدا برای درک محضر ویلهلم

وونت به لاپیزیگ رفت واز مفهوم "ایما" که وونت مطرح کرده بود در نظراتش بسیار بهره جست .

سپس برای ادامه مطالعاتش در رشته روانشناسی وفلسفه به دانشگاه برلین رفت ودر همانجا بود که با

مباحث درسی گئورگ سی مل ووبرازنزدیک آشنا شد واز آنان بسیار تأ ثیر گرفته وسنت جامعه شناختی

آلمان به رهبری وبر و وسی مل را به آمریکا منتقل نمود.

در سال 1918 مید همراه با همسرش به آن آربر دانشگاهی که کولی ، دیویی وجیمز در آن تدریس می

کردند دعوت شد و پس از چندی کرسی استادی فلسفه در دانشگاه شیکاگورا صاحب شد وتا زمان مرگش

در همانجا ماندگار شد. مید علاوه بر کار تدریس در دانشگاه به فعالیتهای اصلاح گرانه و حل مسائل اجتماعی

گوناگون نیز توجه بسیار داشت . مید که گفتاروبیان شفاهی را بهترین وسیله انتقال معانی می دانست مقالات

معدودی از خود بجای گذارد وآثار او را بیشتر دانشجویانش گردآوری و منتشر نمودند . او که هرگز خواستار

داشتن چهره ای سر شناس و جنجال بر انگیز نبود به دور از خود نمایی به آراء و نظراتش در کلاسهای درس

می پرداخت جاذبه کلام ووسعت اندیشه اش حتی دانشجویان سایر رشته ها را به کلاسهای او می کشاند.

ریشه‌های اندیشه مید

در کل باید جهان بینی مید ونوع نگرش اوبه هستی،انسان وجامعه را باید متأثر از چهار گرایش عمده

در ساختمان فکری وی دانست:ادامه مطلب

تعداد بازدید : 66
نوشته شده در تاريخ جمعه 4 تير 1395 توسط علی اکبر. اطاعتی

● پیش گفتار
مطالعه انحرافات و كجروی های اجتماعی و به اصطلاح، آسیب شناسی اجتماعی (Social Pathology) عبارت است از مطالعه و شناخت ریشه بی نظمی های اجتماعی. در واقع، آسیب شناسی اجتماعی مطالعه و ریشه یابی بی نظمی ها، ناهنجاری ها و آسیب هایی نظیر بیكاری، اعتیاد، فقر، خودكشی، طلاق و...، همراه با علل و شیوه های پیش گیری و درمان آن ها و نیز مطالعه شرایط بیمارگونه و نابسامانی اجتماعی است.۱ به عبارت دیگر، مطالعه خاستگاه اختلال ها، بی نظمی ها و نابسامانی های اجتماعی، آسیب شناسی اجتماعی است; زیرا اگر در جامعه ای هنجارها مراعات نشود، كجروی پدید می آید و رفتارها آسیب می بیند. یعنی، آسیب زمانی پدید می آید كه از هنجارهای مقبول اجتماعی تخلفی صورت پذیرد. عدم پای بندی به هنجارهای اجتماعی موجب پیدایش آسیب اجتماعی است.ادامه مطلب

تعداد بازدید : 81
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه 3 تير 1395 توسط علی اکبر. اطاعتی

مقدمه

مسئله مربوط به آسیبهای اجتماعی از دیرباز در جامعه بشری مورد توجه اندیشمندان بوده است. همزمان با گسترش انقلاب صنعتی و گسترش دامنه نیازمندیها ، محرومیتهای ناشی از عدم امکان برآورده شدن خواستها و نیازهای زندگی موجب گسترش شدید و دامنه‌دار فساد ، عصیان ، تبهکاری ، سرگردانی ، دزدی و انحراف جنسی و دیگر آسیبها شده است.

هر چند اکثر مشکلات اجتماعی انواعی تکراری در طول نسلهای مختلف هستند، اما چنانکه مشاهده می‌شود برخی از این انواع در برخی نسلها اهمیت بیشتری پیدا کرده است و حتی برخی انواع این آسیبها در نسلهای بعدی زاده شده‌اند. از سوی دیگر از آنجایی که یکسری علل غالب در هر جامعه وجود دارند که نسبت به سایر علل اهمیت بیشتری در بروز آسیبها دارند، هر چند از انواع متمایز آسیبها سخن می‌رود، اما عمدتا همپوشیهایی بین آنها دیده می‌شود.ادامه مطلب

تعداد بازدید : 64
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه 3 تير 1395 توسط علی اکبر. اطاعتی

ادعیه_قرآنی.pdf.html


تعداد بازدید : 72
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 2 تير 1395 توسط علی اکبر. اطاعتی


تعداد بازدید : 80
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 2 تير 1395 توسط علی اکبر. اطاعتی

غلامحسین صدیقی در آذر ۱۲۸۴ در محله سرچشمه تهران به دنیا آمد. پدر او حسین صدیقی ملقب به اعتضاد دفتر از اهالی ناحیه نور مازندران بود. غلامحسین تحصیلات ابتدایی و بخشی از تحصیلات متوسطه را در مدرسه اقدسیه گذراند و نیز در مدرسه آلیانس به فراگرفتن زبان فرانسوی پرداخت. سپس به دبیرستاندارالفنون رفت و سال‌های آخر متوسطه را در آن مدرسه تحصیل کرد. در شهریور ۱۳۰۸ همراه با دومین گروه دانشجویان اعزامی از سوی وزارت معارف بهفرانسه رفت و در دانشسرای مقدماتی شهر آنگولم به تحصیل پرداخت و در تیرماه ۱۳۱۱ موفق به اخذ باکالورا گردید.ادامه مطلب

تعداد بازدید : 74
نوشته شده در تاريخ سه شنبه 1 تير 1395 توسط علی اکبر. اطاعتی

تعاريف و مفاهيم جامعه عشايري


تركيب اجتماعي جمعيت ايران، متشكل از سه جامعه متمايز شهري، روستايي و عشايري است. حيات اجتماعي در اين سرزمين از ديرباز متأثر از روابط متقابل و زندگي توأمان جوامع مذكور بوده و در اين ميان، جامعه عشايري همواره، نقشي بارز و تعيين كننده در سرنوشت سياسي و زندگي اقتصادي كشور داشته است.

پهنه وسيعي از ايران، قلمرو زيست و فعاليت اين جامعه بوده كه اكنون نيز كمابيش چنين است. گرچه امروزه عشاير نسبت محدودي از جمعيت كشورند، ولي به اقتضاي شييوه زيست، قلمرو وسيعي از كشور، فضاهاي زيستي عشايري است.ادامه مطلب

تعداد بازدید : 94
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه 20 خرداد 1395 توسط علی اکبر. اطاعتی


دکتر على شریعتی‌ به سا‌ل‌ ۱۳۱۲ در مزينان از توابع سبزوار در خا‌نواده‌‌ای‌ مذهبی‌ چشم‌ به‌ جها‌ن‌ گشود پدر او استا‌د محمد تقی‌ شریعتی‌ مردی‌ پا‌ک‌ و پا‌رسا‌ و عا‌لم‌ به‌ علوم‌ .نقلی‌ و عقلی‌ و استا‌د دانشگا‌ه‌ مشهد بود علی‌ پس‌ از گذراندن‌ دوران‌ کودکی‌ وارد دبستا‌ن‌ شد و پس‌ از شش‌ سا‌ل‌ وارد دانشسرای‌ مقدما‌تی‌ در مشهد شد. علا‌وه‌ بر خواندن‌ دروس‌ دانشسرا در کلا‌سها‌ی‌ پدرش‌ به‌ کسب‌ علم‌ می‌ پرداخت‌. معلم‌ شهید پس‌ از پا‌یا‌ن‌ تحصیلا‌ت‌ در دانشسرا به‌ آموزگا‌ری‌ پرداخت‌ و کا‌ری‌ را شروع‌ کرد که‌ در تما‌می‌ دوران‌ زندگی‌ کوتا‌هش‌ سخت‌ به‌ آن‌ شوق‌ داشت‌ و با‌ ایما‌نی‌ خا‌لص‌ با‌ تما‌می‌ وجود آنرا دنبا‌ل‌ کرد.ادامه مطلب

تعداد بازدید : 97
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 19 خرداد 1395 توسط علی اکبر. اطاعتی
صفحات وبلاگ
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : Tem98.Ir| قدرت گرفته از بلاگ یو
آگهی رايگان‎ ترجمه تخصصي دانلود مقاله شارژ همراه اول‎ طلاق توافقی‎ ویرایش مقاله هزینه ویرایش مقاله انگلیسی موضوع پایان نامه مدیریت موضوع رساله دکتری مدیریت پروپوزال پایان نامه مدیریت پایان نامه مدیریت پایان نامه DBA سایت تبلیغاتی درج آگهی رایگان ثبت تبلیغ رایگان Political analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله ترجمه مقاله پزشکی شهر سوال پاسخ به سوالات مذهبی